phụ kiện in the making :)

by sam sophiria

cái cầu vai 🙂 làm cho vui tại bé sam đòi mizu làm cho bé :”> bé rất là kết mấy cái cầu vai này~~~ hiện tại đã làm dc 4 cái =]]] 2 kiểu a

=]]] hãi

nhìn như nó ắp cưa 2 đứa =]]

đại tỷ ~~~~

hi sinh vì nghệ thuật

Advertisements